Sponsors

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is bij veel bedrijven vanzelfsprekend. Misschien zoekt u een aansprekend sponsordoel. Solidariteit met de producenten van de Wereldwinkelproducten kan zo’n doel zijn. Onze producenten kunnen een zelfstandig bestaan opbouwen waarbij de inkomsten gebruikt worden voor de dagelijkse benodigdheden, productontwikkeling en voor gemeenschappelijke projecten zoals scholing, gezondheidszorg en sociale fondsen.

Als tegenprestatie voor uw sponsoring kunnen wij de naam van uw bedrijf vermelden in deze rubriek.