Organisatie

De stichting Wereldwinkel Breukelen is een voortzetting van de allereerste Wereldwinkel in Nederland die in 1969 werd geopend. Een belangrijk struikelblok voor de continuïteit in het verleden van de Wereldwinkel, bleek steeds de vestigingsplaats te zijn. In mei 2003 was het mogelijk een historisch pandje te betrekken op Kerkplein 19 in het centrum van Breukelen: het Brandspuithuisje uit 1869. De Gemeenteraad van Breukelen maakte deze definitieve vestigingsplaats mogelijk door een forse subsidie.

De stichting Wereldwinkel Breukelen is sinds mei 2003 een zelfstandige Stichting. De bevoegdheden van de bestuursleden zijn in een huishoudelijk reglement vastgelegd en er is een handleiding opgesteld als ondersteuning voor de wereldwinkeliers. Verschillende commissies zorgen ervoor dat alles goed verloopt.

Bankrekeningnummer: NL07INGB0003389462 t.n.v. Stichting  Wereldwinkel Breukelen
KVK 30187051 Vestigingsnr. 000006033903