Vijf jaar in het Brandspuithuis: 2008

In mei 2008 is Wereldwinkel Breukelen vijf jaar gevestigd in het Brandspuithuis; dat is gevierd op zaterdag 17 mei. Toen kwamen genodigden en belangstellenden naar de speciaal daarvoor gehuurde tent voor de winkel. Na het officiële gedeelte met toespraken van voorzitter Ada Bomers en de voorzitter Lieke Vogels van Fair Support, werden de gasten getrakteerd op koffie, sapjes en exotische hapjes.

Drummer Omar Seck uit Senegal zorgde met zijn Sabargroep Diantibi voor spetterende muziek. Kinderen lieten ballonnen op. Steef Cornelissen, van het bestuur van de Stichting Brandspuithuis, onthulde een nieuw naambord aan de Straatweg dat geschonken is door Cees Vervat. De vlaggenmast is een schenking van de gemeente door bemiddeling van marktmeester Willem Lentink.

In het verslagjaar zijn 26 persberichten verschenen in de plaatselijke pers en er is een begin gemaakt met samenwerking met Wereldwinkels in de regio, o.a. door het gezamenlijk plaatsen van advertenties. De website is vernieuwd en wordt regelmatig aangepast aan de seizoenen, landelijke aanbiedingen en plaatselijke activiteiten.

Ook buiten de winkel wordt gewerkt: de Wereldwinkel stond drie keer in het Atrium van de Driestroom, een keer in ‘t Kampje in Loenen, er was een kraam voor de winkel op Koninginnedag. Vertegenwoordigers waren aanwezig op de Beursvloer. In de winkel kreeg de landelijke Fair Trade Week volop aandacht. De Kerstmarkt en de december-avondverkoop zijn al een traditie.

Het financiële doel dat het bestuur zich in 2002 had gesteld: zelfstandig zijn en geen gebruik hoeven maken van de garantiesubsidie van de gemeente, is gehaald. Reden temeer voor een feestelijk jaar.