Mogelijkheden voor een vaste locatie: 1997

In 1997 heeft de werkgroep subsidie aangevraagd om de huur van de marktkraam te bekostigen. De subsidie is toegekend. Door het succes van de Wereldwinkelkraam en door niet aflatende inzet van inmiddels heel veel vrijwilligers denkt men aan een vaste locatie. De Initiatiefgroep Noord Zuid onder voorzitterschap van Jan Rutges tracht een vaste locatie voor Wereldwinkel te vinden. Er komt een nieuwe coördinator voor de Werkgroep Wereldwinkel: Joke Janse. Coby Wisse treedt aan als administrateur en volgt daarmee Alex van Kampen op.

De Werkgroep Wereldwinkel is bezig een juridische structuur te vinden maar komt nog niet tot een keuze: stichting of vereniging? Initiatiefgroep Noord Zuid wordt een stichting en biedt aan de Werkgroep Wereldwinkel als zelfstandige werkgroep in de Stichting op te nemen. Met de Werkgroep Wereldwinkel wordt een proefperiode afgesproken om te zien hoe alles draait. De coördinator van de Werkgroep is bestuurslid van de Stichting Noord Zuid. De Wereldwinkel ontwerpt een eigen Huishoudelijk Reglement.

Het onderzoek naar mogelijkheden voor een vaste locatie voor de Wereldwinkel brengt de Stichting Noord Zuid in contact met de Pauw-bedrijven: is de combinatie van WW-ecoshop-kringloopwinkel een optie? Uiteindelijk is dit niet doorgegaan en richt Noord Zuid zich op een locatie in het Centrum. Absolute voorwaarde: de winkel moet in de loop liggen. De vorige twee wereldwinkels zijn immers teloor gegaan door gebrek aan een vestigingsplaats die in het oog springt. De verkoop op de maandelijkse kraam in Winkelcentrum Noord loopt goed. De gelegenheidsverkoop achterin de kerken en de kerstverkoop in de bibliotheek vestigen de aandacht op de eerlijke handel. Het vrijwilligersaantal loopt op. Alles bijeen voldoende reden om de toekomst positief in te zien. Door de krachtige steun van de Breukelse kerken raken steeds meer mensen vertrouwd met ‘eerlijke koffie’ van Max Havelaar.

Er zijn overigens goede contacten opgebouwd met de Goed Werk winkel in Kockengen. Oorspronkelijk was er eenmaal per jaar een verkoping in Overdorp gehouden door mevrouw Houpst uit Vleuten. In 1999 kwam er een Goed Werk-verkooppunt in de pastorie en in 2000 kon men de eigen winkel openen.