In openbare bibliotheek: 1999


In februari 1999 verschijnt er een verslag van de Branche Adviescommissie Centrumplan. Daarin wordt gesteld dat er in het centrum van Breukelen ruimte is voor ideële bewinkeling. Daar wordt een bedrag aan gekoppeld. De gemeente laat in juli 1999 weten dat zij ondersteuning zal geven aan het vinden van een verkoopruimte voor de Wereldwinkel. Dan komt er een prachtige optie in beeld. De winkel zou een vaste plaats kunnen krijgen in de zijkamer (serre) van de openbare bibliotheek De Poel. Er kunnen – geheel in de stijl van de boerderij – deuren met glas geplaatst worden. De ruimte is dan afsluitbaar. Aan de wand zijn de boekenstellingen te hergebruiken; glazen planken kunnen de boekenplanken vervangen. Er is intensief overleg met de gemeente en de bibliotheek. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels adviseert over marktonderzoek en inrichting. Verbouwings- en inrichtingsbegrotingen, pakket van eisen voor eventuele subsidiëring, gedragsregels voor gebruik van de ruimte. Alles komt aan de orde. Uiteindelijk resulteert dit in een akkoord over de nieuwe verkoopruimte.

De Wereldwinkel en de 25 vrijwilligers (Wereldwinkeliers) verhuizen op 1 augustus 2000 naar de bibliotheek. De gemeente geeft huursubsidie. Bij de opening op 1 september 2000 komt een van de initiatiefnemers, Paul Brenninkmeijer, spreken. De rol van Jan Rutges bij het verkrijgen van de ruimte is groot geweest en er blijft werk aan de winkel. Er moet nu al actief gezocht worden naar een plekje voor de toekomst want eind 2002 gaat de bieb verhuizen. De Wereldwinkel streeft nu naar een eigen winkel in het Centrum. De grootste wens is het Brandspuithuis. Het bestuur van de Stichting tot behoud van het Brandspuithuisje noteert de Wereldwinkel op de wachtlijst. De actieve werving van grootverbruikers van Max Havelaar koffie en thee werpt ondertussen zijn vruchten af. O.a. de gemeente en de bibliotheek schenken eerlijke koffie en fairtrade kerstpakketten vinden hun weg naar bedrijven. Opslag van de producten is nog niet ideaal.