De tweede winkel: 1981-1985

In 1981 werd de tweede Wereldwinkel opgericht door Riekje Roozeboom en Lucia Menke. Beiden actief in het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Zij hadden van andere leden van het IKV gehoord dat er een Wereldwinkel in Breukelen was geweest en ze vonden het tijd dat er een nieuwe poging werd ondernomen. Beide oprichtsters kenden de vorige initiatiefnemers niet. Met zeven vrijwilligers werd de winkel in de garage van de familie Roozeboom aan het Domineeslaantje 47 ingericht en gerund.

De opening (voorjaar 1981) was een groot feest met een Chileense dansgroep en een poppenkastvoorstelling voor de kinderen door Fred Elink Schuurman. De nadruk van de winkel lag op productverkoop omdat deze de kleine producenten in de Derde Wereldlanden financiële steun gaf om onafhankelijk te worden van grootgrondbezitters en tussenhandel. In de schappen stond ook veel lees- en actiemateriaal: folders, boeken, alles over het onderwerp rechtvaardigheid in de derde wereld.

De klantenkring van de tweede winkel nam niet toe in omvang omdat de winkel niet ‘in de loop’ lag. De actieve en enthousiaste werkgroep probeerde een winkel in het centrum van het dorp te bemachtigen. Dat is niet gelukt. Wel kreeg de werkgroep – na lange tijd en na veel overleg – een standplaats op de weekmarkt. Toch is ook de marktkraam niet bij het brede publiek in trek gekomen. Vanuit een busje op de Kerkbrink is er zo nu en dan getracht kopers en belangstellenden te betrekken bij de Wereldwinkel. Omdat daarvoor geen vergunning was aangevraagd, heeft de groep een keer een proces verbaal gekregen. In 1985 besloot de werkgroep, met spijt in het hart, de activiteiten te beëindigen. Men hoopte op betere tijden