De nieuwste geschiedenis vanaf 2009

Veertig jaar Wereldwinkels: De landelijke viering van 40 jaar Wereldwinkels in 2009 was aanleiding om in Breukelen feest te vieren. Immers, de allereerste Wereldwinkel werd opgericht in Breukelen! Het idee ontstond om Johan Derks, de initiatiefnemer van de Wereldwinkels in 1969 op te sporen. Hij was meteen enthousiast toen hij van het idee hoorde. Op 9 mei, World Fair Trade Day, was hij te gast bij de Wereldwinkel . Hij hield een gloedvol betoog over de Wereldwinkelgedachte. De activiteitengroep had een mooie expositie samengesteld met foto’s en artikelen uit het archief vanaf 1969. Ze gaven een beeld van de Wereldwinkel, van afbraakpandje in de Brugstraat, via Winkelcentrum Noord, de bibliotheek in de boerderij tot aan de huidige winkel in het Brandspuithuisje. Johan Derks opende de tentoonstelling die voor de feestelijke dag op 9 mei in het Bonifatiushuis werd opgesteld. De tentoonstelling was daarna nog zes weken te zien in de bibliotheek. Met tromgeroffel gaf Wethouder Wisse het startschot voor de fietstocht langs historische wereldwinkelplekjes. De tocht voerde onder andere naar Zandpad 83, waar Derks in 1969 zijn verkoopactiviteiten startte. Op de Kerkbrink stond een kraam van de Wereldwinkel met rietsuiker, het product dat 40 jaar eerder een van de eerste en belangrijkste producten was. Aan 40 jaar Wereldwinkel werd veel aandacht besteed in de pers: niet alleen op Radio Polderland was Wereldwinkel Breukelen te horen, ook Radio 2 besteedde aandacht aan het jubileum . In november werden de vrijwilligers verrast met een lintje! Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking heeft alle wereldwinkeliers in heel Nederland beloond met een lintje, als blijk van waardering voor het werk dat zij verrichten.

Het fraaie Brandspuithuis: nog steeds genieten vrijwilligers en klanten van de fraaie locatie. In 2011 werd in het landelijke blad Wereldzaken aandacht aan de winkel besteed in het kader van een artikel over winkels in historische panden. In de zomer van 2009 werd het tekort aan opslagruimte opgelost. De Stichting Behoud Brandspuithuisje, die de eigenaar is van het pand, heeft gezorgd voor een container achter het Brandspuithuis. In de winkel ontstond zo meer ruimte. Door een ‘herinrichting’ is er een meer ruimtelijke uitstraling en er kunnen meer sieraden worden gepresenteerd. In 2011 is de verlichting uitgebreid en duurzamer gemaakt. In 2013 heeft de winkel een ware metamorfose ondergaan: de toonbank is vernieuwd en verplaatst en dat geeft een mooi ruim effect. In augustus 2013 organiseerde de Wereldwinkel een feestelijke lunch met fairtrade producten ter ere van 10 jaar gebruik van het Brandspuithuisje!

Samenwerking met Wereldwinkel Maarssen in de afgelopen 5 jaar is de samenwerking met Wereldwinkel Maarssen verstevigd, zeker in het streven naar het predicaat Fairtrade Gemeente. Zo werd in 2010 de World Fairtrade Day samen voorbereid: bij beide winkels klonk op 8 mei een Big Bang. De danseres Pidumi uit Sri Lanka danste op muziek uit haar land van herkomst. In 2011 werd aan de gezamenlijke wereldwinkels een cheque uitgereikt door een van de aannemers van het nieuwe Bisonsport. Samen met de Wereldwinkels uit Maarssen , Abcoude en Harmelen is een aantal jaren een advertentie voor kerstpakketten geplaatst. Vanaf 2012 liggen de twee winkels in dezelfde gemeente Stichtse Vecht. In dat jaar is een gezamenlijke fietsfolder ontwikkeld om Fairtrade sap te promoten, de winkels verzorgden samen een stand op de SISAB-avond waar een presentatie voor de Fairtrade gemeente werd gegeven, evenals op de Dag van de Duurzaamheid in oktober. Ook in de pers treden de winkels gezamenlijk naar buiten. In mei 2012 publiceerde de Vechtstroom een interview met medewerkers van beide winkels. Daarin werd o.a. aandacht gevraagd voor de bonbonworkshops die zowel in Maarssen als in Breukelen werden georganiseerd.

Eerste aanzet Fairtrade Gemeente: begin 2009 zette Wereldwinkel Breukelen de eerste stappen op weg naar de titel van Fairtrade Gemeente. Voorzitter Ada Bomers schreef een brief en wethouder Wisse gaf aan daarover mee te willen denken…Om deze titel te mogen voeren, moet de gemeente voldoen aan een aantal criteria. Er moet een lokale werkgroep worden opgericht en de gemeente moet zich uitspreken voor het initiatief. Lokale organisaties moeten fairtrade producten gebruiken. Om aan al die eisen te voldoen moesten enthousiastelingen worden gezocht, niet alleen vanuit de Wereldwinkel, maar ook uit andere disciplines. Dat kostte meer tijd en lobbywerk dan aanvankelijk was gedacht. Uiteindelijk kon een werkgroep onder de naam Platform Fairtrade Gemeente Stichtse Vecht aan de slag gaan.

Fairtrade Gemeente Stichtse Vecht: 9 november 2013 . Toen Mirjam van ‘t Veld in december 2011 werd benoemd als eerste burgemeester van Stichtse Vecht werd door de gemeenteraad een beroep op haar gedaan om zich in te zetten om Stichtse Vecht aan de Fairtrade gemeentecampagne mee te laten doen. De burgemeester werd ambassadeur voor Fairtrade Stichtse Vecht. Thoon Jongerius, voorzitter van Wereldwinkel Breukelen werd voorzitter van het bovengenoemd platform. Op 10 oktober 2012- de Dag van de Duurzaamheid , op het C-Fordt Maarsseveen, sloot het Platform Fairtrade Stichtse Vecht de verkennende fase af. En het is gelukt: op zaterdag 9 november 2013 werd Stichtse Vecht de 39e Fairtrade Gemeente van Nederland! Burgemeester Van ‘t Veld nam de titel en het bijbehorende bord ‘Fairtrade Gemeente’ in ontvangst. ‘Hiermee laten we zien dat we meer zijn dan de burgers van Stichtse Vecht, wij zijn wereldburgers met oog voor de medemens!’sprak zij trots. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit werd in Maarssen een Fairtrade diner voor genodigden en belangstellenden georganiseerd. Het diner werd bereid met hoofdzakelijk fairtrade- producten. Huub Jansen, directeur van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, complimenteerde Stichtse Vecht met de snelheid waarmee gewerkt is, slechts 500 dagen waren nodig om alle stappen te doorlopen’. Hij memoreerde daarbij ook dat het bijzonder is dat deze gemeente de allereerste Wereldwinkel heeft, namelijk die in Breukelen!

2014: 45 jaar Wereldwinkel: In samenwerking met SWIB en SISAB worden plannen ontwikkeld om dit najaar aandacht te besteden aan het 45 jarig bestaan van de Wereldwinkel. Het is de bedoeling activiteiten te organiseren, waarbij de Wereldwinkel en Fairtrade centraal staan in het teken van millenniumdoelen. De voorbereidingen zijn in volle gang, u hoort meer van ons….

Mieke Vlotman, medewerker Wereldwinkel Breukelen

Voor de hele geschiedenis van Wereldwinkel Breukelen verwijs ik u naar Tijdschrift Historische Kring Breukelen, Jaargang 24, nummer 2, juni 2009, pagina 48 t/m 57: En het begon in Breukelen: De geschiedenis van Wereldwinkel Breukelen 1969-2009, door Gien van Warmerdam. Op www.wereldwinkel-breukelen.nl vindt u hetzelfde artikel.