De derde winkel: 1992 – heden

Laatste zaterdag van de maand: Wereldwinkelkraam

In 1992 was het klimaat in Breukelen weer rijp voor een derde en nu – naar men hoopte – definitieve vestiging van de winkel. Jan Rutges heeft bemiddeld dat bij Super-Hendriks in Winkelcentrum Noord een Wereldwinkelkast met foodproducten staat. De omloopsnelheid van de producten valt tegen en na een jaar stopt de Super met deze service. Ondertussen zijn de kerkverkopen en verkopen tijdens welzijns-, jaarmarkten en de Wereldwintermarkt van de Initiatiefgroep (later Stichting) Noord Zuid[1] goed op gang gekomen. De producten voor deze speciale gelegenheden worden in consignatie verkregen van de Wereldwinkel Woerden.

Op 1 november 1993 brainstormt de initiatiefgroep Noord Zuid over hernieuwde verkoopactivititeiten in Breukelen van Wereldwinkelproducten. Op 4 september 1993 was er een verkoopkraam in Winkelcentrum Noord. ‘Wat een succes. We zouden dat dóór moeten zetten!’ staat in de notulen van 1 november 1993. Er wordt besloten de Wetenschapswinkel Universiteit Utrecht te vragen om schrijvers voor een eenvoudig boekje over de geschiedenis van de Wereldwinkel in Breukelen, gekoppeld aan de landelijke geschiedenis van wereldwinkels. En: ‘Volgend jaar (1994) is het 25 jaar geleden dat de eerste Wereldwinkel in Breukelen is opgericht. We mogen wel een steen leggen op de Kerkbrink op de plek van de eerste winkel ter herinnering’, staat in de notulen van Noord Zuid.’ We gaan proberen naar aanleiding van de publicaties rond 25 jaar Wereldwinkels te kijken of er weer mensen in Breukelen zijn die belangstelling hebben om 1x per maand een zaterdag de kraam te laten draaien, net zoals men dat in Loenen doet onder leiding van Hannie Heijkoop’.

Het archief van de eerdere Wereldwinkels komt tevoorschijn van de zolder van Riek en Hans Roozenboom en het materiaal verhuist naar de zolder van Paula Cornelissen en is ondertussen ondergebracht bij de huidige voorzitter Ada Bomers.

Geïnteresseerden besluiten in 1993 een bijeenkomst voor belangstellenden te organiseren: er komen 10 mensen. Men streefde ernaar om in september 1995 te beginnen. Paula Cornelissen is met een groep van vijf begonnen op 30 september 1995. Steeds is de laatste zaterdag van de maand de wereldwinkelkraam in Breukelen Noord aanwezig met leden van de Werkgroep Wereldwinkel: Paula Cornelissen, Anita Kaas, Bartje van den Berg Gerda Verwey, Theo van Vliet en Alex van Kampen. Jan Rutges zorgt voor ondersteuning en gaat de eerste keer mee naar Culemborg voor de inkoop. De opslag van de producten is een hele zorg. Eerst bij Bartje, dan bij Paula thuis, later in een kast in ‘t Heycop en de ‘grote stukken’ zoals tafels en standaards en stoelen stonden in de garage bij Anita Kaas. Opslag van goederen is steeds een probleem. Het is zwaar werk de kratten te versjouwen. De inkoop moest ook afgestemd worden op de verplaatsbaarheid. Geen fragiele spullen. Alles moet tegen een stootje kunnen.