Bronnen (alfabetisch) en colofon

Archief en persoonlijke toelichting Johan Derks

Archief Stichting Noord Zuid, 1988-2004

Archief Wereldwinkel Breukelen, 1969-2009

Breukelen heeft primeur van ‘Wereldwinkel’. In: De Vaderlander, 20 augustus 1969

Fair Trade in Nederland .Jeroen den Blijker. In: Trouw, 27 oktober 2007

Idealisme en snuisterijen in pasgeopende Wereldwinkel. John Zuidgeest in: Het Vaderland, 23 augustus 1969

Jaarverslagen Stichting Wereldwinkel Breukelen

Klankgroep Wereldwinkel-tea: Tonny van Eekelen, Paula Cornelissen, Gerda Emke, Joke Janse, Josje Menke, Mieke Vlotman (maart 2009)

Kunstnijverheid uit de ontwikkelingslanden in Breukelen te koop. In: Utrechts Nieuwsblad, 22 augustus 1969

Website Landelijke vereniging van Wereldwinkels : nieuw-wereldwinkels.nl. (maart 2009)

Website: goedwerkkockengen.nl. (maart 2009)

Website: Wereldwinkel-breukelen.nl. (maart 2009)

Website: www.fairtrade.nl. (maart 2009)

Wereldwinkel in Perspectief. Rine van Exel, Cynthia Visser, november 1994

Colofon
Artikel ter gelegenheid van 40-jarig bestaan Wereldwinkels, Breukelen, april 2009

Eindredactie: Mieke Vlotman

Overname van tekst alleen na toestemming van de samenstellers

Aanvullingen en wijzigingen zijn van harte welkom bij de samenstellers.

[1] Initiatiefgroep Noord Zuid is opgericht op 6 mei 1988 naar aanleiding van een forumdiscussie onder voorzitterschap van de rector van RSG Broklede (Koos Hennephof). De initiatiefnemers onder voorzitterschap van Jan Rutges († 3-7-2001) waren vertegenwoordigers van verschillende Derdewereldgroepen in Breukelen. Mei was de Europese campagnemaand van Noord-Zuidvraagstukken. De Stichting is opgericht op 7 juli 1997. Van de gemeente ontving de stichting een waarderingssubsidie van f 0,10 per inwoner. De Stichting is opgeheven op 8 april 2004.