Twee jaar hard werken: 2007 en 2008

In 2007 is er een bestuurswisseling. Ada Bomers is voorzitter en Emmy Schoonderwoerd en Mieke Vlotman treden aan als nieuwe leden. Zij hebben zich tot taak gesteld: ‘Het veilig stellen van de continuïteit van de Wereldwinkel op lange termijn door de opbouw van een behoorlijke reserve heeft prioriteit boven alle andere voornemens.’

De interne communicatie binnen de Wereldwinkel – met zo’n 45 vrijwilligers – verloopt via e-mail, telefoon, Nieuwskrant, en een aantal vaste vergaderingen per jaar. Ook de formele vergadering gevolgd door een gezellige jaarlijkse barbecue staat vast op het programma. Er is voor nieuwelingen een prettig inwerkplan en er zijn meeloopdagen. Nieuwe en ervaren winkeliers maken gebruik van het winkelhandboek, kassa-instructie, materiaalboeken en Extranet (van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels). Een excursie naar het inkoopcentrum in Culemborg is voor velen een interessante ervaring. Kortom alles wat een nieuwe wereldwinkelier kan steunen bij het werk staat op het programma. Dat werk is verdeeld onder diverse commissies: inkoop, activiteiten, etaleren, publiciteit, nieuwskrant, website, kerstpakketten.

Het onderhoud van de winkel vraagt voortdurende aandacht. De verlichting, nieuwe rekken voor sjaals, kaartenstandaard, warmte-isolatie, alles wordt door de vrijwilligers zelf of de partners of door sympathisanten uitgevoerd. Zo zijn de bloembakken voor de winkel geschonken door Manasse Wisse.

De externe contacten van Wereldwinkel Breukelen zijn frequent o.a. met de Landelijke Vereniging voor Wereldwinkels voor de inhoudelijke kant van Wereldwinkels en met Fair Support voor de zakelijke kant. Dit is een nieuwe organisatie die de ondersteuning van de exploitatie, marketing en inkoop van Fair Trade winkels verzorgt o.a. door landelijke advertentiecampagnes.

De samenwerking met Wereldwinkel Loenen en de goede contacten met Maarssen, gevoegd bij de regionale bijeenkomsten met de andere Wereldwinkels zorgen voor informatie-uitwisseling.

De Wereldwinkels kregen de landelijke prijs toegekend voor de beste keten van hobby- en cadeauwinkels en een tweede plaats voor de meest klantvriendelijke benadering.

In het jaarverslag 2007 is de toekomstverwachting als volgt omschreven.

‘Het bestuur van wereldwinkel Breukelen blijft aandachtig de landelijke ontwikkelingen volgen en zal een actieve bijdrage leveren vanuit de eigen winkelervaringen.
In de loop van 2008 zullen wij gebruik gaan maken van een nieuw geautomatiseerd kassasysteem. Hiermee volgen we het advies van de Landelijke vereniging. Deelname aan dit nieuwe systeem heeft grote voordelen voor zowel onze eigen winkel als voor collega-wereldwinkels en de gehele eerlijke-handelsbranche. De verkoopgegevens van alle deelnemende winkels worden met elkaar vergeleken en de inkoop van artikelgroepen kan beter op de vraag worden afgestemd.

Het welzijn van vrijwilligers blijft een belangrijk aandachtspunt evenals zorg voor aanvulling van het enthousiaste team met nieuwe vrijwillige medewerkers.
Het handhaven van de omzet van 2007 zal voldoende zijn om de extra kosten van de kassa-automatisering te dekken en het jaar 2008 met een positief saldo af te sluiten. We blijven niet stilstaan bij wat er nu is bereikt maar houden de winkel boeiend voor klanten van alle leeftijdscategorieën.’