Geschiedenis

UNCTAD-winkels:      1968

Werelwinkels is ontstaan naar aanleiding van de UNCTAD-conferentie in 1968 waarop de ontwikkelingslanden georganiseerd van zich deden spreken Lees meer

De eerste winkel:
1969-1972

De oprichting van zo’n Wereldwinkel – de eerste in Nederland – in Breukelen is vooral het persoonlijk initiatief van Johan Derks. Lees meer

De tweede winkel:
1981-1985

In 1981 werd de tweede Wereldwinkel opgericht door Riekje Roozeboom en Lucia Menke. Beiden actief in het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Lees meer

Keurmerken 1989

Vanaf 1989 heeft de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels zich ingezet voor een meer commerciële aanpak van de aangesloten Wereldwinkels. Lees meer

De derde winkel:
1992 – heden

In 1992 was het klimaat in Breukelen weer rijp voor een derde en nu – naar men hoopte – definitieve vestiging van de winkel. Lees meer

Mogelijk vaste locatie
1997

In 1997 heeft de werkgroep subsidie aangevraagd om de huur van de marktkraam te bekostigen. De subsidie is toegekend. Lees meer

Openbare bibliotheek: 1999

In februari 1999 verschijnt er een verslag van de BAC. Daarin wordt gesteld dat er in het centrum van Breukelen ruimte is voor ideële bewinkeling. Lees meer

Op weg naar het Brandspuithuis: 2001

De Werkgroep Wereldwinkel zoekt in 2001 een nieuwe coördinator. Evie Mevissen reageert positief op het verzoek. Lees meer

In het Brandspuithuis: 2003

Op 10 mei 2003 verrichtte wethouder Hoogwerff Kroon de opening, een prachtig gerestaureerd monument uit 1869. Lees meer

Groei en bloei 2004-2009

De derde Wereldwinkel Breukelen groeit en bloeit. Dit komt mede door voortdurende aandacht voor de juiste inkoop, in de gaten houden van trends. Lees meer

Hard werken: 2007 en 2008        

In 2007 is er een bestuurswisseling. Ada Bomers is voorzitter en Emmy Schoonderwoerd en Mieke Vlotman traden aan als nieuwe leden. Lees meer

Vijf jaar in het Brandspuithuis: 2008      

In mei 2008 is Wereldwinkel Breukelen vijf jaar gevestigd in het Brandspuithuis; dat is gevierd op zaterdag 17 mei. Lees meer

VEERTIG JAAR WERELDWINKELS: 2009 

En het begon in Breukelen in 1969……. Wereldwinkel Breukelen was toen de eerste Wereldwinkel. Lees meer

De nieuwste geschiedenis vanaf 2009

Veertig jaar Wereldwinkels. Lees meer

Voor de hele geschiedenis van Wereldwinkel Breukelen verwijs ik u naar Tijdschrift Historische Kring Breukelen,Jaargang 24, nummer 2, juni 2009, pagina 48 t/m 57: En het begon in Breukelen: De geschiedenis van Wereldwinkel Breukelen 1969-2009, door Gien van Warmerdam.